PFAS/PFOS

Alle resultater i vores seneste rapport 24-11-2021, udtaget den 10-11-2021, har ingen overskridelser i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen.

Det seneste års tid, har der været skrevet en del om Perflourerede stoffer (PFAS) i drikkevandet. Det skyldes en nylig opstået bekymring over hele landet.
Bestyrelsen i vandværket synes derfor det er vigtigt at give lidt mere information om dette emne, og specielt i forhold til vandkvaliteten her i Hagested.

Først lidt fakta om PFAS.

– Der findes flere tusinde PFAS-stoffer, Stofferne er menneskeskabte, og de mest kendte forbindelser er PFOA, PFOS og PFOSA.
– Grænseværdien for summen af de 12 PFAS-stoffer, der analyseres for er maks. 100 nanogram pr. liter vand.
– Stofferne bruges bredt i industrien som smudsafvisende overfladebehandling af for eksempel tøj og tæpper, imprægnering af papir og pap samt i belægning af teflonpander.
– Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl.a. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

Miljøministeriet arbejder på at indføre et skærpet kvalitetskrav for de fire meste sundhedsskadelige PFAS-forbindelser. Der arbejdes derfor på en opdateret version af drikkevandsbekendtgørelsen. Nuværende krav til grænseværdien for de 12 PFAS-stoffer der testes for forventes at blive bibeholdt. Det nye vil så være at de fire PFAS-forbindelser. PFOA, PROS, PFNA og PFHxS maksimalt må indeholde 2 nanogram pr. liter tilsammen.

Vandet her i Hagested overholder som forventet alle grænseværdier vedrørende de 12 PFAS stoffer. Der er ikke er et eneste prøveresultat der viser fund for nogle af stofferne.
Vedrørende de 4 PFAS stoffer: PFOA, PROS, PFNA og PFHxS , hvor der snart kommer nye skærpet grænseværdier, forventes at træde i kraft i løbet af 2022. Vi er selvfølgelige overbevist om at vores vand overholder de nye grænser uden problemer.
At vi ikke kan sige det med 100% sikkerhed på nuværende tidspunkt, skyldes at de analyser der benyttes i dag, ikke har en detektionsgrænse, hvor det er muligt at måle indholdet af de 4 PFAS værdier i det område hvor de nye grænseværdier ligger. Med andre ord, nuværende målemetoder er ikke fintfølende nok.

Vi vil nu også lige nævne at vi ikke ligger i et område hvor der er grund til at være bekymret i forhold til PFAS-stoffer.

Bestyrelsen er alligevel interesseret i at høre, hvis der skulle være nogen som ligger inde med viden om afholdte brandøvelser på fodboldbannerne, engang tilbage i historien.