Alle resultater i vores 3 seneste rapporter 30-03-2023, 24-11-2021 og 06-12-2022, har ingen overskridelser af PFAS/PFOS i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. Der er end ikke spor af PFAS/PFOS.

Den senere tid, har der været skrevet en del om Perflourerede stoffer (PFAS) i drikkevandet. Det skyldes en nylig opstået bekymring over hele landet.
Bestyrelsen i vandværket synes derfor det er vigtigt at give lidt mere information om dette emne, og specielt i forhold til vandkvaliteten her i Hagested.

Først lidt fakta om PFAS.

– Der findes flere tusinde PFAS-stoffer, Stofferne er menneskeskabte, og de mest kendte forbindelser er PFOA, PFOS og PFOSA.
– Grænseværdien for summen af de 12 PFAS-stoffer, der analyseres for er maks. 100 nanogram pr. liter vand.
– Stofferne bruges bredt i industrien som smudsafvisende overfladebehandling af for eksempel tøj og tæpper, imprægnering af papir og pap samt i belægning af teflonpander.
– Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl.a. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

Miljøministeriet indførte i juni 2021 skærpede kvalitetskrav for de fire mest sundhedsskadelige PFAS-forbindelser. Kravene til grænseværdien for de 12 PFAS-stoffer der testes er bibeholdt. Det nye er at for de fire PFAS-forbindelser. PFOA, PROS, PFNA og PFHxS må summen af de fire stoffer maksimalt være 2 nanogram pr. liter.

Vandet her i Hagested overholder som forventet alle grænseværdier vedrørende de 12 PFAS stoffer. Der er ikke et eneste prøveresultat der viser fund for nogle af stofferne.
De skærpede grænseværdier for de 4 PFAS stoffer: PFOA, PROS, PFNA og PFHxS, er derfor også fint overholdt.

Vi vil nu også lige nævne at vi ikke ligger i et område hvor der er grund til at være bekymret i forhold til PFAS-stoffer.

Bestyrelsen er alligevel interesseret i at høre, hvis der skulle være nogen som ligger inde med viden om afholdte brandøvelser på fodboldbannerne, engang tilbage i historien.