Hej Alle brugere af Hagested Vandværk  

Hermed en status vedr. den forringede smagsoplevelse, vi kan forstå nogle oplever vedrørende vandet i Hagested. Som I jo sikkert har bemærket, og løbende er blevet informeret om på hjemmesiden www.hagested-vandvaerk.dk og via Hagested facebook, så har der i den sidste uge pågået en større renovering af vores vandboring ved Hallen. Vi beklager meget for de gener, det har påført alle, f.eks. også det nedsatte tryk i perioden. Det skyldes at vandet er blevet leveret fra vores naboer, Ny Hagested-Trønninge Vandværk.

Renoveringen har desværre været nødvendigt, og vi henstiller derfor også til, at man har lidt tålmodighed med hensyn til de gener, det har påført. Vi erkender også, at nogle desværre oplever en smagsforandring, som vi desværre nok må forvente kan stå på lidt endnu.

Brøndboringsfirmaet Brøker, som har stået for renoveringen, har forklaret os, at det ikke er ukendt for dem, at nogle vil opleve den slags smagsforandringer i en kortere periode, og slet ikke efter så stor en renovering. Men de forventer dog også, at den vil aftage over det næste stykke tid. Bestyrelsen i vandværket vil selvfølgelig følge vandkvaliteten tæt, det næste stykke tid. 

Bestyrelsen

 

hagested-vandværk       hagested-vandværk-2

 

Copyright © Hagested Vandværk 2019 | E-mail: info@hagested-vandvaerk.dk